Manel Musso Camps - Barcelona 1966.

Músic docent i concertista.

Titulació: Grau superior en música per l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC ) Equivalent a llicenciatura a tots els efectes.

Com intèrpret i compositor realitza concerts a auditoris, festivals de jazz i esdeveniments de caire privat i públic. Actualment exerceix com a professor de guitarra elèctrica i educació de l'oïda a l'Escola de Música Moderna de Badalona (EMMB), de titularitat municipal i com a professor de guitarra clàssica a l'escola Ntra. Sra de Lurdes, autoritzada per la Generalitat de Catalunya fins a 4rt de grau professional.